Informatie over lidmaatschap

Iedereen die zich aanmeldt bij Sportlust heeft recht op 3 gratis proeflessen.
Hierna gaat de reguliere contributie in.

Contributie: Contributie wordt maandelijke geïnd per automatische incasso rond de 26e van de maand. Contributie is incl. contributie KNGU en excl. wedstrijdgelden.

Inschrijfkosten: Inschrijfgeld bedraagt € 9,95 en wordt eenmalig bij de eerste contributie geïnd.

Ziekte:  Indien lid langer dan 3 maand ziek is, wordt contributie gehalveerd. Verzoek uitsluitend per mail indienen bij ledenadm@sportlust-enschede.nl

 Opzegging:  Minimaal 2 weken voor einde van het kwartaal uitsluitend per email melden. Zie link ‘afmelden’ op de home-pagina.

Niet betalende leden worden na 3 maanden geschorst. Wordt contributie voldaan dan kan lid weer meedoen aan de lessen. Indien contributie na 6 maanden nog niet wordt betaald dan wordt lid geroyeerd voor de duur van 2 jaar. Deze kan niet worden opgeheven. Overige clubs in regio worden op de hoogte gebracht van het royeren.

GV Sportlust is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en schade van goederen uit de kleedkamers en zalen.

Stichting Leergeld: Indien de ouder(s)/verzorger(s) van het kind de kosten van het lidmaatschap niet op kunnen brengen, biedt de Stichting Leergeld wellicht uitkomst. Deze stichting vergoedt onder bepaalde voorwaarden (gedeeltelijk of volledig) de kosten voor het lidmaatschap. De stichting is telefonisch bereikbaar op nummer 053 - 203 40 19 of via de mail: leergeld.nl/enschede/nl/

Kosten lidmaatschap 2019 – 2020

Les Voor wie Aantal uur tot 16 jr.  vanaf 16 jr.
Gymnastiek Peuter/kleuter 2-5 jr. 45 min p.w. € 12,75  
Gymnastiek 6+ jr. 1 uur p.w. € 13,00 € 14,50
         
Freerunning 8+ jr. 1 uur p.w. € 17,00 € 17,00
         
Dansen Peuter/kleuter 2-5 jr. 30 min p.w € 10,00  
Dansen 6+ jr. 1 uur p.w. € 14,50 € 16,00
         
  • Inschrijfgelden matrix 2020 - 2021
  • Kosten per maand. Volgen van een tweede les geeft reductie van € 2,50 op de totale contributie. Combineren van verschillende lessen mogelijk.