Informatie over lidmaatschap

Iedereen die zich aanmeldt bij G.V. Sportlust-Enschede heeft recht op 3 gratis aaneengesloten proeflessen.
Hierna gaat de reguliere contributie in.

Contributie: Contributie wordt maandelijks geïnd per automatische incasso rond de 28e van de maand. Contributie is incl. contributie KNGU en excl. wedstrijdgelden.

Inschrijfkosten: Inschrijfgeld bedraagt € 9,95 en wordt eenmalig bij de eerste contributie geïnd.

Ziekte:  Indien lid langer dan 3 maand ziek is, wordt contributie gehalveerd. Verzoek uitsluitend per mail indienen bij ledenadm@sportlust-enschede.nl

Opzegging:  Minimaal 2 weken voor einde van het kwartaal uitsluitend per email melden. Zie link ‘afmelden’ op de home-pagina.

Leden die niet betalen worden na 3 maanden geschorst. Wordt contributie voldaan dan kan lid weer meedoen aan de lessen. Indien contributie na 6 maanden nog niet wordt betaald dan wordt lid geroyeerd voor de duur van 2 jaar. Deze kan niet worden opgeheven. Overige clubs in regio worden op de hoogte gebracht van het royeren.

G.V. Sportlust-Enschede is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en schade van goederen uit de kleedkamers en zalen.

Stichting Leergeld: Indien de ouder(s)/verzorger(s) van het kind de kosten van het lidmaatschap niet op kunnen brengen, biedt de Stichting Leergeld wellicht uitkomst. Deze stichting vergoedt onder bepaalde voorwaarden (gedeeltelijk of volledig) de kosten voor het lidmaatschap. De stichting is telefonisch bereikbaar op nummer 053 - 203 40 19 of via de mail: leergeld.nl/enschede/nl/

Kosten lidmaatschap 2018 – 2019

Les Voor wie Aantal uur tot 16 jr 16+
Gymnastiek Peuter/kleuter 2-5 jr. 45 min p.w. € 12,00  
Gymnastiek 6+ jr. 1 uur p.w. € 12,00 € 13,50
         
Freerunning 8+ jr. 1 uur p.w. € 16,00 € 16,00
         
Dansen Peuter/kleuter 2-5 jr. 30 min p.w € 9,50  
Dansen 6+ jr. 1 uur p.w. € 13,50 € 15,00
         
  • Inschrijfgeldenmatrix 2018 - 2019
  • Kosten per maand. Volgen van een tweede les geeft reductie van € 2,50 op de totale contributie. Combineren van verschillende lessen mogelijk.