Aanmelden Ouderen Gym

Lidmaatschap Ouderen Gym

Bij het invullen en versturen van onderstaand aanmeldformulier gaat u een lidmaatschap aan met G.V. Sportlust-Enschede en komt het recht op proeflessen te vervallen.

 

Voorletter(s)
Voornaam*
Achternaam*
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)*
Adres*
Postcode*
Plaats*
E-mail*
Telefoonnummer 1*
Telefoonnummer 2
Geslacht
ManVrouw
Startdatum eerste proefles
Kies Les*

 

Doorlopende SEPA-machtiging

IBAN Rekeningnummer*

Ten name van*
Te*
Hiermee geeft u toestemming aan G.V. Sportlust om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens te betalen contributie. Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Naam incassant: G.V. Sportlust Incassant ID: NL40ZZZ400732830000.
 

Datum*
Naam ouder/verzorger*
*Opzegging minimaal 2 weken voor het einde van het kwartaal melden uitsluitend via e-mail. Het e-mail adres is ledenadm@sportlust-enschede.nl of via "Opzegging" op de homepage op deze site.
** Contributiebedrag per maand voor 1 lesuur per week tot 16 jr. is € 11,00. > 16jr toeslag € 1,50. Het volgen van een 2e les ontvangt u korting €2,50 per extra les.
*** Het inschrijfgeld bedraagt € 9,95 en zal eenmalig worden afgeschreven.
***** De contributie wordt rond 26e van de maand afgeschreven.
 

Ik geef G.V. Sportlust-Enschede toestemming om beeldmateriaal , zoals foto's en video's, vast te leggen en te gebruiken.
JaNee

 

 

WILT U ONDERSTAANDE VRAAG NOG BEANTWOORDEN?

G.V. Sportlust-Enschede is op zoek naar vrijwilligers die wat voor de vereniging willen betekenen. Het betreft verschillende werkzaamheden. Zouden wij één van de ouders of verzorger(s) hiervoor mogen benaderen?
JaNee