Aanmelden Latin Fitness Dance

Voorletter(s)
Voornaam*
Achternaam*
Geboortedatum*
Adres*
Postcode*
Plaats*
E-mail*
Telefoonnummer 1*
Telefoonnummer 2
Geslacht
ManVrouw
Startdatum eerste proefles
Kies Les*
Doorlopende SEPA-machtiging

IBAN Rekeningnummer*

Ten name van*
Te*
Hiermee geeft u toestemming aan GV Sportlust om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens te betalen contributie. Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Naam incassant: GV Sportlust Incassant ID: NL40ZZZ400732830000.
Datum*
*Opzegging minimaal 2 weken voor het einde van het kwartaal melden uitsluitend via email
Het email adres is ledenadm@sportlust-enschede.nl
** Contributiebedrag per maand voor 1 lesuur per week is € 14,00.
*** Het inschrijfgeld bedraagt € 12,50 en zal eenmalig worden afgeschreven.
***** De contributie wordt rond 26ste van de maand afgeschreven.