Lidmaatschap peuter/kleuterdans

Bij het invullen en versturen van onderstaand aanmeldformulier gaat u een lidmaatschap aan met GV Sportlust-Enschede en komt het recht op proeflessen te vervallen.

 

Voorletter(s)
Voornaam*
Achternaam*
Geboortedatum*
Adres*
Postcode*
Plaats*
E-mail*
Telefoonnummer 1*
Telefoonnummer 2
Geslacht
ManVrouw
Startdatum eerste proefles
Kies Les*

 

Doorlopende SEPA-machtiging

IBAN Rekeningnummer*

Ten name van*
Te*
Hiermee geeft u toestemming aan GV Sportlust om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens te betalen contributie. Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Naam incassant: GV Sportlust Incassant ID: NL40ZZZ400732830000.
 

Datum*
Naam ouder/verzorger*
* Opzegging minimaal 2 weken voor het einde van het kwartaal melden uitsluitend via e-mail.
Het e-mail adres is ledenadm@sportlust-enschede.nl of via het 'afmelden' op de home-pagina op deze website.
** Contributiebedrag per maand voor 30 minuten lesuur per week is € 8,50. Het volgen van een 2e les ontvangt u korting €2,50 per extra les.
*** Het inschrijfgeld bedraagt € 12,50 en zal eenmalig worden afgeschreven.
***** De contributie wordt rond 26e van de maand afgeschreven.
 

WILT U ONDERSTAANDE VRAAG NOG BEANTWOORDEN?

G.V. Sportlust is op zoek naar vrijwilligers die wat voor de vereniging willen betekenen. Het
betreft verschillende werkzaamheden. Zouden wij één van de ouders of verzorger(s) hiervoor
mogen benaderen?

NeeJa